JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Зареждане на батерията

background image

Зареждане на батерията
Преди да използвате високоговорителя, трябва да поставите и заредите

батерията. За да поставите батерията, отворете капачето на отделението за

съхранение на кабела и капачето на отделението за батерия, подравнете

контактите на батерията и я поставете.

Когато зарядът на батерията на високоговорителя е слаб, индикаторът за

състояние на батерията мига в червено. Когато батерията се зарежда,

индикаторът свети постоянно.

1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2 Включете кабела на зарядното устройство в конектора за зарядно устройство

на високоговорителя.

3 Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство

първо от високоговорителя и след това от контакта.

5

background image

Можете да използвате и съвместим USB кабел, за да заредите батерията.

Зареждането през USB може да отнеме повече време. Ако свържете

високоговорителя, като използвате концентратор без захранване, зареждането

може да не работи. Високоговорителят се зарежда по-бързо, когато е включен в

електрически контакт.

За зареждане през USB можете да използвате само USB конектора на

високоговорителя.

За да извадите батерията, отворете капачето на отделението за батерия и

внимателно извадете батерията.

Проверка на заряда на батерията
При включен високоговорител, натиснете бързо клавиша за захранване, за да

проверите заряда на батерията. Светлините на индикатора за състояние на

батерията показват нейния заряд. Зелената светлина означава, че батерията има

достатъчен заряд. Ако индикаторът свети в жълто, може скоро да се наложи да

заредите батерията. Ако индикаторът мига в червено, трябва да заредите

батерията.