JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Съдържание

background image

Съдържание

За високоговорителя

3

Информация за Bluetooth

връзката

3

Начални стъпки

4

Клавиши и части

4

Зареждане на батерията

5

Включване на високоговорителя

6

Сдвояване на устройството

6

Сдвояване и свързване

6

Сдвояване на високоговорителя

чрез NFC

7

Ръчно сдвояване на

високоговорителя

7

Изтриване на сдвояванията

8

Слушане на музика

8

Пускане на музика

8

Свързване с друго устройство в

движение

9

Поддръжка

9

Информация за продукта и

безопасността

9

2