JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Péče o přístroj

background image

Péče o přístroj
Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše

nároky ze záruky.

Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi

elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.

Nepokoušejte se přístroj otevřít.

Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem.

Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.