JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Ruční párování reproduktoru

background image

Ruční párování reproduktoru
Reproduktor můžete spárovat ručně pomocí technologie Bluetooth.

1 Zapněte reproduktor a telefon nebo jiné kompatibilní zařízení.
2 Pokud jste reproduktor již dříve spárovali s jiným zařízením, podržte na 2 sekundy

stisknuté tlačítko .

3 Během 3 minut zapněte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte ji na vyhledávání

zařízení Bluetooth.

4 V seznamu nalezených zařízení vyberte reproduktor.
5 Pokud vás o to telefon požádá, zadejte heslo 0000.