JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet
Du skal indsætte og oplade batteriet, før du tager højttaleren i brug. Du indsætter

batteriet ved at åbne coveret over kabelrummet og battericoveret, placere

batterikontakterne ud for hinanden og sætte batteriet ind.

4

background image

Når højttalerens batteri er ved at løbe tør for strøm, blinker batteristatusindikatoren

rødt. Når batteriet oplades, lyser indikatoren konstant.

1 Tilslut opladeren til en stikkontakt i væggen.
2 Tilslut opladerkablet til opladerstikket på højttaleren.
3 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne opladeren fra højttaleren og

derefter fra stikkontakten i væggen.

Du kan også bruge et kompatibelt USB-kabel til at oplade batteriet. Opladning via

USB tager længere tid. Hvis du tilslutter højttaleren til en hub uden separat

strømforsyning fungerer opladningen muligvis ikke. Højttaleren oplades hurtigere,

når den er tilsluttet en stikkontakt i væggen.

Hvis du vil oplade via USB, kan du kun bruge USB-forbindelsen på højttaleren.

Hvis du vil fjerne batteriet, skal du åbne battericoveret og tage batteriet forsigtigt

ud.

Tjek batteriopladningen
Når højttaleren er tændt, kan du tjekke batteriopladningen ved at trykke hurtigt på

tænd/sluk-tasten. Batteristatusindikatorens lys viser batteriets status. Et grønt lys

betyder, at der er nok strøm på batteriet. Hvis indikatoren lyser gult, skal batteriet

snart oplades. Hvis indikatoren lyser rødt og blinker, skal batteriet oplades.