JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Batterisikkerhed

background image

Batterisikkerhed
Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal

du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en

oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste

ladningen med tiden.

9

background image

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid.

En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et

ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til

genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken

fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand

eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke

nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-

kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse

eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til

undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget

oplader. Brug kun opladeren indendørs.