JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Vedligeholdelse af enheden

background image

Vedligeholdelse af enheden
Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din

garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer

elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.

Enheden må ikke forsøges åbnet.

Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold

til lovgivningen om radioudstyr.

Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.

Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.