JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Aku laadimine

background image

Aku laadimine
Enne kõlari kasutamist tuleb aku installida ja laadida. Avage aku installimiseks kaabli

hoiukoha ja aku kaas, seadke aku klemmid kontaktelementidega kohakuti ning

paigaldage aku.

4

background image

Kui kõlari aku laetuse tase on madal, hakkab punane märgutuli vilkuma. Aku laadimise

ajal märgutuli põleb.

1 Ühendage laadija vooluvõrku.
2 Ühendage laadija kaabel kõlari laadimisliidesesse.
3 Kui aku on täis laetud, lahutage laadija esmalt kõlarist ja siis vooluvõrgust.

Aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-kaablit, ent USB-kaabliga laadimine

võib kauem aega võtta. Kui kasutate kõlari ühendamiseks toiteta USB-jaoturit, ei

pruugi laadimine toimida. Kui teie kõlar on ühendatud vooluvõrku, saab see palju

kiiremini laetud.

USB-kaabliga laadimiseks saate kasutada ainult kõlari USB-liidest.

Aku eemaldamiseks avage selle kaas ja seejärel eemaldage ettevaatlikult aku.

Aku laetuse kontrollimine
Kui kõlar on sisse lülitatud, vajutage aku laetuse kontrollimiseks korraks toitenuppu.

Aku laetuse taset näitab märgutuli. Roheline tuli viitab sellele, et aku on piisavalt

laetud. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti laadima. Kui tuli on punane ja

vilgub, laadige akut.