JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Kõlari sisselülitamine

background image

Kõlari sisselülitamine
Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kuulete kõlari käivitusheli.

Kui te pole kõlarit seadmega varem sidunud või olete sidumistest loobunud,

aktiveerub kõlari sidumisrežiim automaatselt ning Bluetooth-märgutuli hakkab

aeglaselt vilkuma.

5

background image

Kui olete juba kõlari ühe või enama seadmega sidunud, loob kõlar ühenduse viimati

kasutatud seadmega.

Kui kõlar ei ole seadmega 30 minuti jooksul ühendatud, lülitub kõlar ooterežiimi ning

Bluetooth-oleku märgutuli lülitub välja.