JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Nupud ja osad

background image

Nupud ja osad

1 Kaabli hoiukoha kaas

2 Akuhoidiku kaas

3 Toitenupp

4 Laadimisliides

5 Heliliides (3,5 mm)

6 Helitugevuse suurendamise nupp

7 Aku oleku märgutuli

8 Helitugevuse vähendamise nupp

9 NFC-ala

10 Toite- ja Bluetooth-oleku märgutuli

11 Bluetooth-nupp

Mõned toote osad on magnetilised. Toote ja metallosade vahel võib tekkida

magnetiline tõmme. Ärge hoidke toote läheduses krediitkaarte ega muid

magnetandmekandjaid, kuna neile talletatud teave võib kustuda.

Toote pind on niklivaba.