JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Kõlari käsitsi sidumine

background image

Kõlari käsitsi sidumine
Saate kõlari Bluetoothi abil käsitsi siduda.

1 Lülitage kõlar ja telefon või mõni muu ühilduv seade sisse.
2 Kui olete kõlari mõne muu seadmega varem sidunud, vajutage ja hoidke kahe

sekundi jooksul all .

3 Lülitage kolme minuti jooksul telefonis Bluetooth sisse ja otsige Bluetooth-

seadmeid.

4 Valige leitud seadmete loendist kõlar.
5 Kui küsitakse, sisestage pääsukood 0000.