JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - NFC abil kõlari sidumine

background image

NFC abil kõlari sidumine
Lähiväljaside (NFC) abil saate kõlari telefoni või mõne muu ühilduva seadmega hõlpsalt

siduda ja ühendada.

Kui teie telefon toetab NFC-d, lülitage see sisse ja puudutage oma telefoni NFC-alaga

kõlari NFC-ala. Teie telefon loob kõlariga ühenduse automaatselt. Mõni telefon võib

küsida teilt enne ühendamist kinnitust. Teavet NFC kohta leiate oma telefoni

kasutusjuhendist.

Enne NFC kasutamist avage telefoni avakuva ja lubage NFC-funktsioon.

6

background image

Kui teie telefon ei toeta NFC-d, saate kõlari siduda käsitsi.

Ühenduse katkestamiseks puudutage oma telefoni NFC-alaga uuesti kõlari NFC-ala.