JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Seadme hooldamine

background image

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud

garantiid.

Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui

seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.

Ärge üritage seadet avada.

Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha.

Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.