JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Liitä kaiutin pariksi NFC-toiminnon avulla

background image

Liitä kaiutin pariksi NFC-toiminnon avulla
Near Field Communication (NFC) -tekniikan avulla voit helposti muodostaa

pariliitoksen ja yhteyden kaiuttimesi ja puhelimen tai muun yhteensopivan laitteen

välille.

Jos puhelin tukee NFC-tekniikkaa, ota NFC käyttöön ja kosketa kaiuttimen NFC-

aluetta puhelimen NFC-alueella. Puhelin muodostaa yhteyden kaiuttimeen

automaattisesti. Jotkin puhelimet voivat pyytää yhteyden vahvistusta. Lisätietoja

NFC-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.

6

background image

Ennen NFC:n käyttöä avaa puhelimen näytön lukitus ja ota puhelimen NFC-toiminto

käyttöön.

Jos puhelin ei tue NFC-toimintoa, muodosta pariliitos manuaalisesti.

Katkaise yhteys koskettamalla kaiuttimen NFC-aluetta uudelleen puhelimen NFC-

alueella.