JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Akkujen turvallisuus

background image

Akkujen turvallisuus
Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja

vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska

ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa

on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkua

taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä

ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä

kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen

tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja

yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä

laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se

huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä

laturia vain sisällä.