JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Sigurnost baterije

background image

Sigurnost baterije
Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i

povucite priključak, a ne kabel.

9

background image

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu

na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s

vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će

smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite

rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće,

reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti ćelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da

tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite

liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati

vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija

ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti

odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što

nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u

zatvorenom prostoru.