JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Punjenje baterije

background image

Punjenje baterije
Prije upotrebe zvučnika morate instalirati i napuniti bateriju. Da biste instalirali

bateriju, otvorite kućište za spremanje kabela i kućište baterije, poravnajte kontakte

baterije i umetnite bateriju.

Kada je razina napunjenosti baterije zvučnika niska, svjetlosni pokazivač baterije

treperi crveno. Kada se baterija puni, svjetlo je uključeno.

1 Punjač uključite u zidnu utičnicu.
2 Priključite kabel punjača u priključnicu punjača na zvučniku.
3 Kada je baterija puna, prvo isključite punjač iz zvučnika, zatim iz zidne utičnice.

Možete upotrijebiti i kompatibilan USB kabel da biste napunili bateriju. Punjenje preko

USB kabela može duže potrajati. Ako spojite zvučnik pomoću koncentratora bez

napajanja, punjenje možda neće funkcionirati. Zvučnik se puni brže kada je spojen u

zidnu utičnicu.

Da biste punili preko USB-a, možete upotrijebiti samo USB priključak na zvučniku.

Da biste uklonili bateriju, otvorite kućište baterije i lagano uklonite bateriju.

Provjera napunjenosti baterije
Kada je zvučnik uključen, kratko pritisnite tipku za uključivanje da biste provjerili

napunjenost baterije. Svjetla pokazivača statusa baterije pokazuju status baterije.

Zeleno svjetlo pokazuje da je baterija dovoljno napunjena. Ako je svjetlo žuto, možda

ćete bateriju uskoro morati ponovo puniti. Ako je svjetlo crveno i treperi, napunite

bateriju.