JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Uključivanje zvučnika

background image

Uključivanje zvučnika
Pritisnite i držite tipku za uključivanje dok ne čujete da se zvučnik pokrenuo.

5

background image

Ako nikada niste uparivali zvučnik s uređajem ili ako ste izbrisali uparivanja, zvučnik

automatski pokreće uparivanje, a pokazivač Bluetooth statusa počinje polako

treperiti.

Ako ste već uparili zvučnik s jednim ili više uređaja, zvučnik se spaja s posljednjim

upotrijebljenim uređajem.

Ako se zvučnik ne spoji s uređajem unutar 30 minuta, zvučnik prelazi u stanje

pripravnosti i svjetlosni se pokazivač Bluetooth statusa isključuje.