JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Reprodukcija glazbe

background image

Reprodukcija glazbe
Spojite telefon ili drugi kompatibilni uređaj sa zvučnikom i reproducirajte omiljenu

glazbu.

Prilagodba glasnoće zvučnika

Da biste povećali razinu glasnoće, pritisnite tipku za povećanje glasnoće. Da biste

smanjili glasnoću, pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće.

Savjet: Glasnoću možete namjestiti na zvučniku i na telefonu, ako telefon podržava

ovu značajku.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Slušajte

glazbu na umjerenoj glasnoći.