JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Uparivanje zvučnika pomoću tehnologije NFC

background image

Uparivanje zvučnika pomoću tehnologije NFC
Pomoću tehnologije NFC (engl. Near Field Communication) možete lako upariti i spojiti

zvučnik s telefonom ili drugim kompatibilnim uređajem.

Ako telefon podržava NFC, uključite NFC i dodirnite NFC područje zvučnika NFC

područjem telefona. Telefon se spaja sa zvučnikom automatski. Neki telefoni mogu

zatražiti potvrdu pri povezivanju. Dodatne informacije o NFC-u potražite u

korisničkom priručniku uređaja.

6

background image

Prije upotrebe tehnologije NFC, otključajte zaslon telefona i omogućite funkciju NFC.

Ako telefon ne podržava NFC, uparite zvučnik ručno.

Za zatvaranje veze ponovo dodirnite NFC područje zvučnika NFC područjem telefona.