JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Prietaiso priežiūra

background image

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius

reikalavimus.

Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

Nebandykite atidaryti prietaiso.

Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.

Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.