JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Baterijos įkrovimas

background image

Baterijos įkrovimas
Prieš pradėdami naudoti garsiakalbį, turite įdėti ir įkrauti bateriją. Norėdami įdėti

bateriją, atidarykite kabelių laikymo dangtelį ir baterijos dangtelį, sulygiuokite

baterijos kontaktų sritį ir bateriją įdėkite.

Kai garsiakalbio baterijos lygis žemas, baterijos būsenos indikatorius blyksi raudonai.

Kai baterija įkraunama, lemputė lieka įžiebta.

1 Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.
2 Prijunkite įkroviklio laidą prie garsiakalbio įkrovimo jungties.
3 Kai baterija visiškai įkrauta, pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo garsiakalbio, tada –

nuo sieninio lizdo.

Bateriją įkrauti galite ir naudodami suderinamą USB kabelį. Įkraunant per USB,

įkrovimas gali trukti ilgiau. Jei garsiakalbį prijungsite naudodami šakotuvą be

maitinimo, įkrovimas gali neveikti. Garsiakalbis įsikraus greičiau, jei naudositės

sieniniu lizdu.

Jei norite įkrauti per USB, galite naudoti tik garsiakalbyje esančią USB jungtį.

Norėdami išimti bateriją, atidarykite baterijos dangtelį ir atsargiai išimkite bateriją.

Baterijos įkrovos tikrinimas
Kai garsiakalbis įjungtas, trumpai paspauskite įjungimo klavišą, kad patikrintumėte

baterijos įkrovą. Baterijos būsenos indikatoriaus lemputės rodo baterijos būseną.

Žalia šviesa rodo, kad baterijos įkrovos pakanka. Jei lemputė geltona – gali reikėti

netrukus įkrauti bateriją. Jei lemputė raudona ir blyksi, įkraukite bateriją.