JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Garsiakalbio įjungimas

background image

Garsiakalbio įjungimas
Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą, kol išgirsite, kad garsiakalbis įsijungė.

5

background image

Jei garsiakalbio su prietaisu dar niekada neporavote arba poras ištrynėte, garsiakalbis

automatiškai pradės veikti poravimo režimu ir ims lėtai blyksėti „Bluetooth“ būsenos

indikatorius.

Jei jau esate suporavę garsiakalbį su vienu ar daugiau prietaisų, garsiakalbis prisijungs

prie paskutinio prietaiso, su kuriuo buvo naudotas.

Jei garsiakalbio neprijungsite prie prietaiso per 30 minučių, garsiakalbis pradės veikti

laukimo režimu, o „Bluetooth“ būsenos indikatoriaus lemputė išsijungs.