JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Poravimas ir prijungimas

background image

Poravimas ir prijungimas
Prieš naudodami garsiakalbį su telefonu ar kitu suderinamu prietaisu pirmą kartą,

turite jį suporuoti ir prijungti prie prietaiso.

Garsiakalbį vienu metu galite prijungti tik prie vieno prietaiso, tačiau keliaudami

galėsite prijungti prie kito.

Kai garsiakalbis prijungtas, „Bluetooth“ būsenos indikatoriaus lemputė švies mėlynai.

Jei prijungtas prietaisas atsidurs už „Bluetooth“ veikimo zonos ribų, garsiakalbis 3

minutes bandys prisijungti iš naujo. Kai prietaisas vėl bus ryšio zonoje, garsiakalbis

automatiškai prisijungs iš naujo.

Taip pat galite naudoti standartinį garso kabelį (3,5 mm), kad prijungtumėte prietaisą

prie garsiakalbio garso jungties. Kai garsiakalbį ir prietaisą sujungiate laidiniu būdu,

„Bluetooth“ funkcija bus automatiškai išjungta, o „Bluetooth“ indikatoriaus lemputė

pradės šviesti baltai.