JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Taustiņi un daļas

background image

Taustiņi un daļas

1 Kabeļu nodalījuma vāciņš

2 Akumulatora vāciņš

3 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

4 Lādētāja savienotājs

5 Audio savienotājs (3,5 mm)

6 Skaļuma palielināšanas taustiņš

7 Akumulatora statusa indikators

8 Skaļuma samazināšanas taustiņš

9 NFC apgabals

10 Barošanas un Bluetooth statusa indikators

11 Bluetooth taustiņš

Izstrādājuma daļas ir magnētiskas. Izstrādājums, iespējams, var pievilkt metāla

priekšmetus. Izstrādājuma tuvumā nenovietojiet kredītkartes vai citus magnētiskus

datu nesējus, jo var tikt izdzēsta tajos saglabātā informācija.

Šī izstrādājuma virsmā nav izmantots niķelis.