JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - De batterij opladen

background image

De batterij opladen
Voordat u de luidspreker gebruikt, moet u de batterij plaatsen en opladen. Als u de

batterij wilt plaatsen, opent u de klep van de kabelopslag en de batterijklep, lijnt u de

contactpunten van de batterij uit en plaatst u de batterij.

Wanneer de batterij van de luidspreker bijna leeg is, knippert de

batterijstatusindicator rood. Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt het lampje

continu.

1 Steek de lader in een stopcontact.
2 Sluit de oplaadkabel aan op de laderaansluiting van de luidspreker.
3 Wanneer de batterij vol is, koppelt u eerst de lader los van de luidspreker en

daarna van het stopcontact.

U kunt ook een compatibele USB-kabel gebruiken om de batterij op te laden. Opladen

via USB kan langer duren. Als u de luidspreker aansluit via een niet-gevoede hub, werkt

het opladen mogelijk niet. Uw luidspreker wordt sneller opgeladen wanneer het is

aangesloten op een stopcontact.

U kunt alleen de USB-aansluiting op de luidspreker gebruiken om via USB op te laden.

Als u de batterij wilt verwijderen, opent u de batterijklep en verwijdert u voorzichtig

de batterij.

De batterijlading controleren
Als de luidspreker is ingeschakeld, drukt u snel op de aan/uit-toets om de

batterijlading te controleren. De indicatielampjes van de batterijstatus geven de

status van de batterij weer. Een groen lampje geeft aan dat de batterij voldoende is

opgeladen. Als het lampje geel is, moet u niet te lang wachten met het opladen van

de batterij. Als het lampje rood is en knippert, moet u de batterij opladen.

5