JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - De luidspreker inschakelen

background image

De luidspreker inschakelen
Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat u de luidspreker hoort starten.

Als u de luidspreker nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen

hebt gewist, gaat de luidspreker automatisch in de koppelingsmodus en begint de

Bluetooth-statusindicator langzaam te knipperen.

Als u de luidspreker al hebt gekoppeld met een of meerdere apparaten, maakt de

luidspreker verbinding met het laatste apparaat waarmee het is gebruikt.

Als de luidspreker niet binnen 30 minuten met het apparaat is verbonden, gaat de

luidspreker in de stand-bymodus en gaat het statusindicatorlampje van Bluetooth

uit.