JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Włączanie głośnika

background image

Włączanie głośnika
Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk uruchamiania głośnika.

Jeśli głośnik nie był wcześniej powiązany z żadnym urządzeniem lub jeśli powiązania

zostały usunięte, automatycznie przełączy się na tryb powiązania, a wskaźnik stanu

funkcji Bluetooth zacznie powoli migać.

Jeśli głośnik został już powiązany z co najmniej jednym urządzeniem, głośnik połączy

się z ostatnio używanym urządzeniem.

Jeśli głośnik nie zostanie podłączony do żadnego urządzenia w ciągu 30 minut,

przejdzie w tryb gotowości, a wskaźnik stanu funkcji Bluetooth wyłączy się.