JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Ręczne powiązywanie głośnika

background image

Ręczne powiązywanie głośnika
Możesz ręcznie powiązać głośnik z funkcją Bluetooth.

1 Włącz głośnik i telefon lub inne kompatybilne urządzenie.
2 Jeśli głośnik został już powiązany z innym urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj

ikonę przez 2 sekundy.

3 W ciągu 3 minut włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia

Bluetooth.

4 Wybierz głośnik z listy znalezionych urządzeń.
5 Jeśli pojawi się monit o podanie kodu dostępu, wpisz 0000.