JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Podłączanie do innych urządzeń na bieżąco

background image

Podłączanie do innych urządzeń na bieżąco
Zbierz znajomych i odtwarzajcie muzykę na zmianę. Możesz na bieżąco zmieniać

podłączone urządzenia, nie zatrzymując muzyki.

1 Podczas odtwarzania muzyki z podłączonego urządzenia naciśnij i przytrzymaj

przez dwie sekundy.

2 Utwórz powiązanie z innym urządzeniem i podłącz do niego głośnik. Muzyka jest

cały czas odtwarzana, nawet podczas tworzenia powiązania.

8

background image

3 Odtwarzaj muzykę w nowo podłączonym urządzeniu.