JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Întreținerea aparatului Dvs.

background image

Întreținerea aparatului Dvs.
Manipulați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile

de acordare a garanției.

Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe

care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce

complet înainte de a pune acumulatorul la loc.

Nu încercați să deschideți aparatul.

Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind

aparatele radio.

Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați.

Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Pentru a obține performanțe optime, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.