JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Prehrávanie hudby

background image

Prehrávanie hudby
Pripojte telefón alebo iné kompatibilné zariadenie k reproduktoru a začnite prehrávať

svoju obľúbenú hudbu.

Úprava hlasitosti reproduktora

Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Ak chcete hlasitosť

znížiť, stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Tip: Hlasitosť môžete upraviť prostredníctvom reproduktora aj telefónu, ak telefón

má takúto funkciu.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Hudbu počúvajte

na primeranej úrovni hlasitosti.