JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Spárovanie reproduktora s funkciou NFC

background image

Spárovanie reproduktora s funkciou NFC
Pomocou funkcie komunikácie na blízko (Near Field Communication, NFC) môžete

reproduktor jednoducho spárovať a pripojiť k telefónu alebo inému kompatibilnému

zariadeniu.

Ak telefón podporuje funkciu NFC, zapnite funkciu NFC a dotknite sa oblasťou NFC

reproduktora oblasti NFC telefónu. Telefón sa automaticky pripojí k reproduktoru.

Niektoré telefóny si môžu pri pripojení vyžadovať potvrdenie. Podrobnosti o funkcii

NFC nájdete v používateľskej príručke telefónu.

6

background image

Pred použitím funkcie NFC odblokujte displej telefónu a zapnite v ňom funkciu NFC.

Ak telefón nepodporuje funkciu NFC, spárujte reproduktor manuálne.

Ak chcete pripojenie ukončiť, znova priložte oblasť NFC reproduktora k oblasti NFC

telefónu.