JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Zmazanie spárovaní

background image

Zmazanie spárovaní
Zoznam párových zariadení v reproduktore môžete zmazať.

Vypnite reproduktor a potom na päť sekúnd stlačte a podržte tlačidlo

a vypínač.

Svetlo indikátora bude striedavo svietiť nabielo a načerveno.

Stlačením a podržaním tlačidla

a vypínača tiež obnovíte pôvodné nastavenia

reproduktora.

Po zmazaní spárovaní musíte reproduktor pred jeho opätovným použitím spárovať.

Reproduktor po zapnutí automaticky prejde do párovacieho režimu.

Ak je zoznam spárovaných zariadení v reproduktore vynulovaný, vynulujte pred

opätovným spárovaním aj párovanie vo svojom zariadení.

7