JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Zaščita baterije

background image

Zaščita baterije
Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo,

primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene

na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne

uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in

življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

9

background image

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate

rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih

reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina

ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali

drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali

nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave.

Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli

ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.