JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Nega naprave

background image

Nega naprave
Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko

zaščitite garancijo naprave.

Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo

korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.

Naprave ne skušajte odpreti.

Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.

Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.