JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Ročno seznanjanje zvočnika

background image

Ročno seznanjanje zvočnika
Zvočnik lahko seznanite ročno prek povezave Bluetooth.

1 Vklopite zvočnik in telefon ali drugo združljivo napravo.
2 Če ste svoj zvočnik pred tem seznanjali z drugo napravo, vklopite Bluetooth tako,

da pritisnete in za 2 sekundi zadržite .

3 V približno treh minutah v telefonu vklopite Bluetooth in poiščite naprave

Bluetooth.

4 Na seznamu najdenih naprav izberite zvočnik.
5 Po potrebi vnesite geslo 0000.