JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Seznanjanje in povezovanje

background image

Seznanjanje in povezovanje
Pred prvo uporabo zvočnika s telefonom ali drugo združljivo napravo, morate napravi

seznaniti in povezati.

Zvočnik lahko povežete le z eno napravo hkrati, vendar ga lahko spotoma povežete

z drugo napravo.

Ko je zvočnik povezan, lučka kazalnika stanja povezave Bluetooth sveti modro.

Če se povezana naprava preveč oddalji in je zunaj dosega povezave Bluetooth, se

zvočnik 3 minute poskuša znova povezati. Ko se naprava vrne v doseg, se zvočnik

samodejno poveže znova.

Za povezavo naprave z zvočnim priključkom v zvočniku lahko uporabite tudi

standardni zvočni kabel (3,5 mm). Ko zvočnik in napravo povežete s kablom, se

povezava Bluetooth samodejno izklopi in lučka kazalnika Bluetooth začne svetiti belo.