JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Seznanjanje zvočnika s funkcijo NFC

background image

Seznanjanje zvočnika s funkcijo NFC
S funkcijo NFC lahko preprosto seznanite in povežete zvočnik s telefonom ali drugo

združljivo napravo.

Če vaš telefon podpira funkcijo NFC, jo vklopite in se dotaknite območja NFC zvočnika

z območjem NFC telefona. Telefon se samodejno poveže z zvočnikom. Nekateri

telefoni lahko zahtevajo potrditev za povezavo. Podrobnejše informacije o funkciji

NFC boste našli v priročniku za uporabo telefona.

Pred uporabo funkcije NFC odklenite zaslon telefona in omogočite funkcijo NFC.

6

background image

Če vaš telefon funkcije NFC ne podpira, zvočnik seznanite ročno.

Povezavo prekinete tako, da se znova dotaknete območja NFC zvočnika z območjem

NFC telefona.