JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Knappar och delar

background image

Knappar och delar

1 Kabelförvaringslucka

2 Batterilucka

3 Strömbrytare

4 Laddarkontakt

5 Ljudkontakt (3,5 mm)

6 Volym upp-knapp

7 Batteriets statusindikator

8 Volym ned-knapp

9 NFC-område

10 Statusindikator för ström och Bluetooth

11 Bluetooth-knapp

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara

inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information

som lagrats på dem kan raderas.

Produktens yta är fri från nickel.