JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet
Du måste installera och ladda batteriet innan du kan använda högtalaren. Installera

batteriet genom att öppna kabelförvaringsluckan och batteriluckan, rikta in

batteriets kontakter och sätta i batteriet.

4

background image

När högtalarens batterinivå är låg blinkar statusindikatorn rött. När batteriet laddar

lyser indikatorn med ett fast sken.

1 Sätt i laddaren i ett nätuttag.
2 Anslut laddarkabeln till laddarkontakten på högtalaren.
3 Koppla först från laddaren från högtalaren och sedan från nätuttaget när

batteriet är fullt.

Du kan också använda en kompatibel USB-kabel för att ladda batteriet. Laddning med

USB kan ta längre tid. Laddningen kanske inte fungerar om du ansluter högtalaren

med en hubb utan strömkälla. Högtalaren laddar snabbare när den är ansluten till ett

nätuttag.

Du kan endast använda USB-anslutningen på högtalaren för att ladda med USB.

Ta ur batteriet genom att öppna batteriluckan och försiktigt ta ur batteriet.

Kontrollera batterinivån
Kontrollera batterinivån genom att snabbt trycka på strömbrytaren när högtalaren

är på. Batteriets statusindikator visar batteristatusen. Ett grönt ljus visar att det finns

tillräckligt med batteri. Om lampan är gul måste du snart ladda batteriet. Ladda

batteriet om lampan blinkar rött.