JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Koppla högtalaren med NFC

background image

Koppla högtalaren med NFC
Med NFC (Near Field Communication) kan du enkelt koppla och ansluta högtalaren

med telefonen eller annan kompatibel enhet.

Om telefonen har stöd för NFC aktiverar du NFC och vidrör NFC-området på

högtalaren med NFC-området på telefonen. Telefonen ansluter till högtalaren

automatiskt. På vissa telefoner efterfrågas en anslutningsbekräftelse. Se telefonens

användarhandbok för mer information om NFC.

Lås upp telefonskärmen och aktivera NFC-funktionen innan du använder NFC.

6

background image

Koppla högtalaren manuellt om telefonen inte har stöd för NFC.

Vidrör högtalarens NFC-område med NFC-området på din telefon igen för att stänga

anslutningen.