JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Ta väl hand om enheten

background image

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till

att garantin täcker eventuella skador.

Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska

kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

Försök inte att öppna enheten.

Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.

Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.