JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

background image

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size,

tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini

hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği ve Türkiye'de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte

atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüştürme noktası ile ilgili bilgiler için

www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/

ecoprofile adresini ziyaret edin.