JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Telif hakkı ve diğer bildirimler

background image

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu MD-51W ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun

olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/global/declaration adresinde bulabilirsiniz.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ait ticari markalar veya tescilli ticari

markalardır.

10

background image

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden

oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia,

bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni

ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana

gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik

ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin

doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden

bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik

Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.

Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı

olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden

olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler

veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir.

Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo

frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak,

girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal

alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki

tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan farklı bir hattaki prize bağlayın.

Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma

sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.

Yetkili Servisler:

1- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 Altunizade Üsküdar –

İSTANBUL Tel: (0216) 545 04 04 Faks: (0216) 442 65 55

2- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal

- İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

11

background image

3- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe -

İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

/Baskı 1.4 TR

12