JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Заряджання акумулятора

background image

Заряджання акумулятора
Перш ніж можна буде використовувати динамік, потрібно встановити та зарядити

акумулятор. Щоб встановити акумулятор, відкрийте кришку відсіку для зберігання

кабелю та акумуляторного відсіку, вирівняйте контакти акумулятора та вставте

акумулятор.

Коли акумулятор динаміка має низький рівень заряду, індикатор стану

акумулятора блимає червоним. Під час заряджання акумулятора індикатор

світиться постійно.

1 Підключіть зарядний пристрій до розетки електромережі.
2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою

динаміка.

3 Коли акумулятор повністю зарядиться, спочатку від’єднайте зарядний

пристрій від динаміка, а потім витягніть його з розетки.

Для заряджання акумулятора також можна використовувати сумісний кабель

USB. Заряджання через USB може тривати довше. Якщо динамік під’єднано за

допомогою концентратора без додаткового живлення, заряджання може не

відбутись. Динамік заряджається швидше, якщо його підключено до розетки

електромережі.

Заряджати через USB можна лише за допомогою USB-з’єднання динаміка.

Виймання акумулятора. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку й обережно

витягніть акумулятор.

Перевірка рівня заряду акумулятора
Щоб перевірити рівень заряду акумулятора, коли динамік увімкнено, швидко

натисніть клавішу живлення. Індикатор стану акумулятора вказує на стан

акумулятора. Якщо індикатор світиться зеленим, акумулятор достатньо

5

background image

заряджений. Якщо індикатор світиться жовтим, можливо, невдовзі потрібно буде

зарядити акумулятор. Якщо індикатор блимає червоним, зарядіть акумулятор.